. АРІЗ - Алгоритм Рішення Інноваційних Завдань - Snail - ейдетика, мнемотехніка, швидкочитання, розвиток пам'яті Дніпро Дніпропетровськ. ТРИЗ.

АРВЗ (АРІЗ)Алгоритм рішення винахідницьких (Інноваційних) Завдань

У період 4-ї технічної революції та майбутнього зменшення робочих місць дуже важливо володіти таким Інструментом, як АРІЗ.

Вивчається тільки після проходження курсу: Евристика — Введення в ТРВЗ (Теорія Рішення Винахідницьких Завдань). Сильне Системне Мислення. Розвиток Творчої Уяви (РТУ)

АРВЗ був винайдений Г.С.Альшуллером, див.ТРВЗ, кілька разів модифікувався, і в даний час адептуються різними школами ТРВЗ, для вирішення будь-яких виникаючих в процесі життя, роботи Завдань. Є окремий напрямок ДАРІЗ – дитячий АРІЗ, яким ми теж займаємося.

АРВЗ є потужним інструментом Розвитку Творчої Уяви. Дозволяє визначити і побачити своє завдання, формує Творче Мислення.

Наш Курс навчання АРАРІЗ, спрямований на практичне вирішення різнобічних життєвих завдань. Для початку, ми розглядаємо Інженерні задачі, їх рішення, і тренуємо на них саму роботу з АРІЗ. Після – ми пропонуємо вирішувати безпосередньо ВАШІ завдання, , з отриманням дуже несподіваних відповідей.

Курс складається з  7 занять по 2 години:

 1. Навіщо це знати? Закон витіснення Б.М. Злотіна.
 2. Еволюція методів творчості. Неалгоритмічні методи творчості.
 3. Понятnz Ідеального Кінцевого Результату (ІКР). ІКР як функція (перед-курс ФВА).
 4. Системне мислення  (система-підсистема- надсистема;  антисистема).  Закони розвитку технічних систем –  ЗРТС (перед-курс Системології). Протиріччя
 5. Алгоритм Рішення Винахідницьких Завдань  – АРВЗ. АРВЗ-85В.
 6. Типові прийоми розв´язання технічних протиріч  (ТПРТП) у винахідницьких завданнях.
 7. Репольний аналіз  (РА). Основні правила.
 8. Стандарти на рішення винахідницьких задач (Стандарти ТРВЗ).
 9. Застосування явищ і ефектів приватних наук при вирішенні технічних завдань.
 10. Науково-фантастична література в курсі ТРВЗ. Шкала «Фантазія-2».
 11. Творча особистість. Життєві Стратегії Творчої Особистості (класика; перед- курс Цілепокладання і ЖСО).
 12. Додатки ТРВЗТРВЗ у техніці та в нетехнічних областях.

 

Понятійна база АРВЗ:

 • АРВЗ – Алгоритм рішення винахідницьких Завдань.
 • ІКР – Ідеальний Кінцевий Результат.
 • Поліекранне мислення – система – підсистема- надсистема.  антисистема.
 • Конфліктуюча пара – Пара Інструмент – Виріб.
 • ФВА – Функціонально вартісний аналіз.
 • Технічне протиріччя. Фізичне протиріччя.
 • Оперативні зони і час. Ресурси.
 • Реполи – Речовина – Поле.
 • Оператор РЧВ – Розмір – Час – Вартість
 • ММЧ – Моделювання маленькими чоловічками.
 • ЗРТС – Закони Розвитку Технічних Систем.

Отже, Для чого ж потрібен АРІЗ? Прості завдання вже всі вирішено. Способи їх вирішення вивчаються в школі (якщо не у середній, то у вищій), для їх вирішення розроблені програми, їх рішенням займаються фахівці, які присвятили цьому все життя. Що ж залишилося?
А залишилися завдання складні. Для вирішення яких не підходять відповіді з підручників, для вирішення яких не написані відповідні програми, для вирішення яких навіть немає фахівців!
Г.С. Альтшуллер розробив систему, завдяки якій будь-яка (спочатку тільки будь-яка технічна) проблема, перетворювалася в задачу. А завдання, буквально через кілька кроків, зводилося до пошуку протиріччя. А вже для вирішення протиріч було підібрано досить засобів, щоб найскладніша технічна задача «здалася» під їх натиском.